Seneste nyt
Dansk Selskab for Dysfagi

Arbejder for at styrke udredning, behandling, forskning og uddannelse

Dansk Selskab for Dysfagi er et tværfagligt selskab og har nedenstående formål:

  • At styrke den generelle viden om dysfagi.
  • At styrke opsporing, udredning, behandling, forskning og uddannelse inden for dys­fagiom­rå­det.
  • At styrke den faglige udvikling både monofagligt og tværfagligt.
  • At udveksle erfaringer og viden mellem fagpersoner.
  • At være hørings-/samarbejdspartner for relevante myndigheder.
  • At skabe netværk for multicenter forskningsprojekter samt være initiativtager og sam­arbejds­partner for nationale og internationale forskningsprojekter.

Hvad er dysfagi

Dansk definition på dysfagi:

“Dysfagi forstås bredt som funktionsnedsættelser, der enten forhindrer eller begrænser indtagelsen af føde og væsker, og som gør synkning risikabel, ineffektiv, ubehagelig eller som påvirker livskvaliteten“.

Kilde: Dansk Selskab for Dysfagi, 2022.

Historie

Blandt deltagerne i arbejdsgruppen bag Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for øvre dysfagi opstod et ønske om at danne et tværfagligt selskab med det formål at fremme udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor dysfagiområdet. Den tilgængelige litteratur ifm. udarbejdelsen af den Nationale Kliniske Retningslinje vidnede om mangel på forskning med et tværfagligt sigte og synliggjorde et behov for større bevågenhed på dysfagiområdet for onkologiske, geriatriske og neurologiske patienter/borgere.

Der opstod interesse og et ønske om at fortsætte et tværfagligt forum for fagpersoner med interesse for dysfagi – f.eks. læger, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejepersonale, logopæder, diætister og øvrige fagpersoner med interesse for området.

Der tænkes på et fagligt og fagpolitisk arbejde ift. feltet dysfagi.

Medlemskab

Personer, som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysninger i selskabets ”Indmeldelsesblanket” herunder. Der henvises til §4 i DSD’s vedtægter.