Nyhedsbrev: Aalborg, den 27. november 2018

Kære medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

8. oktober 2018 holdt vi Dansk Selskab for Dysfagis 2. årsmøde, denne gang i Odense. Der var 165 deltagere, og repræsentation fra mange faggrupper, og både fra kommuner, hospitaler og andre institutioner. Der var desuden 9 stande, hvor forskellige virksomheder præsenterede produkter der er relevante for borgere med dysfagi. Årsmødets emne var udredning og undersøgelse, og med det fokus blev der holdt inspirerende
oplæg både om instrumentelle undersøgelser, men også om udredning og undersøgelse af dysfagi hos patienter med kræft, ældremedicinske patienter og hos borgere i kommunen. Tusind tak til oplægsholderne for at de vil afse tid til viderebringe deres engagement og viden. Slides fra de fleste oplægsholdere bliver sendt ud til deltagere i årsmødet, og bliver desuden lagt ud på Dansk Selskab for Dysfagis hjemmeside www.dysfagi-dsd.dk.

Efter årsmødet blev der afholdt ordinær generalforsamling, som der også var god interesse for og opbakning til. Der var 4 medlemmer på valg, heraf Daniella Jakobsen, som ikke ønskede genvalg. Der blev afholdt valg, og herefter ser bestyrelsen således ud:

  • Dorte Melgaard, formand. (Genvalgt)
  • Bahareh Philipsen, næstformand.
  • Casper Dyhr, sekretær. (Genvalgt)
  • Hanna Mortensen, kasserer.
  • Pernille Juul Carlsen. (Genvalgt)
  • Gohar Nikoghosyan-Bossen, suppleant. (Nyvalgt)
  • Nina Bruun, suppleant.

Billeder, mailadresser osv. kan findes på hjemmesiden.

Som det fremgår konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen, og første bestyrelsesmøde er allerede afholdt d. 20. november pr. Skype. Desuden mødes bestyrelsen til et heldagsmøde i Odense lørdag 2. februar. Vi modtager gerne forslag til emner, som I ønsker vi tager op i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Dorte Melgaard, formand
dmk@rn.dk