Nyhedsbrev: Aalborg, den 4. juni 2019

Kære medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

Så er der igen sket meget nyt i Dansk Selskab for Dysfagi.

Programmet for Årsmøde 2019 er på plads, og der er åbnet for tilmelding. Vi har nu 197 medlemmer, og som de tidligere år inviterer vi både medlemmer, ikke medlemmer og studerende til at deltage i årsmødet – vær dog opmærksom på, at der er en fordelagtig pris for medlemmer af selskabet.

Årsmødet bliver afholdt 5. november 2019 og igen i Odense. Temaet er behandling af dysfagi, og der vil være oplæg fra dygtige klinikere. I år har vi desuden valgt at invitere Jan Vanderwegen som key note speaker. Han er øre-næse og halslæge og forsker i dysfagi og rehabilitering. Hans fokus er på tunge-styrke, øvelser, livskvalitet og instrumentelle undersøgelser. Jan Vanderwegen er ansat på Thomas More University College of Applied Sciences i Antwerp, Belgien.

Link til tilmelding https://dsd.nemtilmeld.dk/3/

Et af formålene med DSD er at erfaringsudveksle, og i den sammenhæng har bestyrelsen besluttet at vi i år vil præsentere dansk forskning inden for dysfagi. Derfor inviterer vi til indsendelse af abstracts – se vedhæftede indbydelse. Fristen for indsendelse er torsdag 15. august 2019, og de optagede abstracts bliver så præsenteret som posters på Årsmøde 2019. Bedømmelseskomiteen er i år bestyrelsen i DSD, fremadrettet må vi beslutte om der skal nedsættes en gruppe til at løfte denne opgave. Vi håber meget I vil tage vel imod dette nye initiativ og bakke op med mange spændende præsentationer.

Tre medlemmer af bestyrelsen har desuden fået publiceret en statusartikel i Ugeskrift for Læger om dysfagi, primært med fokus på udredning. Denne artikel er frit tilgængeligt, og kan findes på hjemmesiden www.dysfagi-dsd.dk.

Efter årsmødet 2019 vil der blive afholdt generalforsamling. Der bliver udsendt særlig indbydelse hertil, men allerede nu vil jeg opfordre til at indsende evt. forslag til bestyrelsen eller ændringer til vedtægter i god tid.

Med venlig hilsen

Dorte Melgaard, formand
dmk@rn.dk

Abstract

Dansk Selskab for Dysfagi Årsmøde 2019

Der er åbent for indsendelse af abstracts i perioden 5. juni – 15. august 2019.

Abstracts indsendes på mail: info@dysfagi-dsd.dk (Noter Abstract i emnefeltet)

  • Sprog: engelsk eller dansk
  • Titel: max 200 anslag
  • Forfattere:
  • Fornavn Efternavn1, Fornavn Efternavn1,2 osv.
  • Affiliation
  • 1. Afdeling, hospital/kommune, evt. universitet, by
  • 2. Afdeling, hospital/kommune, evt. universitet, by
  • Bemærk at mindst en af forfatterne skal være til sted på årsmødet for at præsentere projektet.

Opbygning af abstractet:
Background eller baggrund
Methods eller metode
Results eller resultater
Conclusion eller konklusion
Abstractet må max være på 250 ord eksl. overskrift og affiliationer.

Referencer, tabeller og figurer skal ikke indgå i abstractet.
Abstractet fremsendes i pdf-format