Nyhedsbrev: Aalborg, den 01. juli 2022

Kære medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

Så er programmet for Årsmøde 2022 i Dansk Selskab for Dysfagi på plads. Årsmødet bliver afholdt i Odense d. 19. september, hvor temaet er ”at leve med dysfagi”.

Vi vil i år afprøve et nyt koncept, hvor der vil være et oplæg først på dagen af Nicole Pizzorni, Milano Universitet. Nicole har forsket i hvordan dysfagi påvirker livskvaliteten og vil dele sin viden med os. Desuden vil Merete, der har dysfagi, fortælle både om hvordan det er at have dysfagi, men også om hendes erfaringer med sit forløb i sundhedsvæsenet i forhold til dysfagi. Efter frokost vil der være forskellige oplæg i relation til temaet ”at leve med dysfagi”. Når du melder dig til årsmødet, skal du også vælge hvilket oplæg du vil deltage i om eftermiddagen.

Som bekendt har vi i selskabet arbejdet på i samarbejde med jer medlemmer at udvikle en definition på dysfagi. Den er nu færdig – og vil blive præsenteret på årsmødet. 

Sidste år havde vi succes med korte præsentationer af aktuel forskning inden for dysfagi. Det vil vi gerne gentage i år, så hvis I har relevante emner, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. Tilmelding til årsmødet skal ske ved nedenstående link:

En vigtig begivenhed i forbindelse med årsmødet er generalforsamlingen. Her bliver der sendt separat dagsorden ud senest 14 dage før årsmødet – men afsæt meget gerne tid til også at deltage i generalforsamlingen, der er her mulighed for at præge selskabets fremtid. 

Vi håber på stor opbakning til årsmødet og vi i bestyrelsen glæder os til en dag hvor vi kan nørde dysfagi.

Husk at det er gratis at være medlem af Dansk Selskab for Dysfagi, og medlemmer får rabat ift. at deltage i årsmødet – del den viden med dine kollegaer, hvis de ønsker at deltage i årsmødet. De kan melde sig til via hjemmesiden Dansk Selskab for Dysfagi, https://dysfagi-dsd.dk/


Med venlig hilsen

Dorte Melgaard, formand, seniorforsker 
Tlf. 26281086
dmk@rn.dk

Regionshospital Nordjylland
Center for Klinisk Forskning 
Bispensgade 37
9800 Hjørring
www.rhnordjylland.rn.dk