Bestyrelse

Formand, seniorforsker, Regionshospital Nordjylland

Dorte Melgaard

dmk@rn.dk

Dorte Melgaard

Næstformand, læge ØNH, Odense Universitetshospital

Bahareh Philipsen

Bahareh.Bakhshaie.Philipsen@rsyd.dk

Sekretær, Ergoterapeut, Rigshospitalet

Signe Eskildsen

signe.janum.eskildsen@regionh.dk

Signe Eskildsen

Kasserer, læge onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Hanna Mortensen

hanna@oncology.au.dk

Hanna Mortensen

Sekretær, Ergoterapeut, Odense Universitetshospital

Anne Bek Jellinghof

anne.jellighof@rsyd.dk

Anne Bek Jellinghof

Suppleant, Sygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Anne Højager Nielsen

anne.hoejager.nielsen@rm.dk

Anne Højager Nielsen

Suppleant, Klinisk diætist, Århus Kommune

Janne Danielsen

jadan@aarhus.dk

Janne Danielsen