Bestyrelse

Formand. Seniorforsker, Regionshospital Nordjylland

Dorte Melgaard

dmk@rn.dk

Dorte Melgaard

Næstformand. Læge ØNH, Odense Universitetshospital

Bahareh Philipsen

Bahareh.Bakhshaie.Philipsen@rsyd.dk

Sekretær. Ergoterapeut, Rigshospitalet

Signe Eskildsen

signe.janum.eskildsen@regionh.dk

Signe Eskildsen

Kasserer. Læge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Hanna Mortensen

hanna@oncology.au.dk

Hanna Mortensen

Sekretær. Ergoterapeut, Odense Universitetshospital

Anne Bek Jellinghof

anne.jellighof@rsyd.dk

Anne Bek Jellinghof

Suppleant. Sygeplejerske, Regionshospitalet Gødstrup

Anne Højager Nielsen

anne.hoejager.nielsen@rm.dk

Anne Højager Nielsen

Suppleant. Klinisk diætist, Århus Kommune

Janne Danielsen

jadan@aarhus.dk

Janne Danielsen