Formål

Dansk Selskab for Dysfagi er et nystiftet tværfagligt selskab og har nedenstående formål:

  • At styrke den generelle viden om dysfagi.
  • At styrke opsporing, udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor dys­fagi om­rå­det.
  • At styrke den faglige udvikling både monofagligt og tværfagligt.
  • At udveksle erfaringer og viden mellem fagpersoner.
  • At være hørings- /samarbejdspartner for relevante myndigheder.
  • At skabe netværk for multicenter forskningsprojekter samt være initiativtager og sam­arbejds­partner for nationale og internationale forskningsprojekter.