Nyhedsbrev: Aalborg, den 23. december 2016

Kære medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

Dansk Selskab for Dysfagi blev etableret i september måned og nu er det tid til selskabets første nyhedsbrev.

Efter den stiftende generalforsamling i september måned konstituerede vi bestyrelsen:

  • Dorte Melgaard, formand. Forsknings- og udviklingsterapeut, Regionshospital Nordjylland (dmk@rn.dk)
  • Irene Wessel, næstformand. Overlæge ØNH, Rigshospitalet (irene.wessel.01@regionh.dk)
  • Casper Dyhr, sekretær. Ergoterapeut, Odense Kommune (CADYH@odense.dk)
  • Hanna Mortensen, kasserer. Læge onk. Aarhus Universitetshospital (hanna@oncology.au.dk)
  • Pernille Juhl Carlsen. Diætist, OUH, Svendborg (pernille.juul.carlsen@rsyd.dk)
  • Daniela Jacobsen, suppleant. Ergoterapeut, Hvidovre Hospital (Daniela.Jakobsen@regionh.dk)
  • Mette Friis, suppleant. Logopæd, Center for neurorehabilitering Kurhus (mebfr@filadelfia.dk)

Noget af det første bestyrelsen gjorde var at etablere en facebookside (Dansk Selskab for Dysfagi – DSD), mailadresse (DSD.Dysfagi@gmail.com), dropboks osv., som gør, at vi kan kommunikere og kan optage medlemmer. Vi har på nuværende tidspunkt 58 medlemmer.

Vi har holdt det første bestyrelsesmøde (referat er vedhæftet). Det blev holdt det via skype, og det fungerede godt, så det gør vi også i fremtiden. Næste bestyrelsesmøde er 17. januar 2017. Emner, som I mener vi bør tage op, modtages gerne.

Som aftalt på den stiftende generalforsamling skal vi have etableret en hjemmeside. Da selskabet ikke har økonomi til at få et firma til at lave hjemmesiden, har jeg kontaktet et par uddannelsesinstitutioner for at undersøge om det kunne være en opgave for studerende. Desværre har det ikke været muligt, at få produceret hjemmesiden på denne måde. Etableringen af hjemmesiden er vores mest presserende behov nu, da det vil være der nye medlemmer, relevante fagpersoner, politikere og andre bliver præsenteret for DSD. Ligeledes er det der vi vil lægge nyheder ud til medlemmerne. Hvis I har gode forslag til, hvordan vi kan få etableret en hjemmeside, må I meget gerne kontakte mig.

Et andet emne vi har diskuteret i bestyrelsen og som vi også kommer til at diskutere på næste generalforsamling er, hvilke tiltag DSD skal stå bag. Skal vi afholde en temadag i forbindelse med næste års generalforsamling? Skal DSD arrangere kurser? Skal DSD reklamere for kurser mm der afholdes af forskellige kursusudbydere? Holdninger og kommentarer til dette modtages gerne.

DSD er i etableringsfasen og det er nu vi skal skabe rammerne for selskabet. I den proces har jeg et stort ønske om at vi får så mange holdninger og forslag i spil. Hold jer endelig ikke tilbage – meld jer på banen.

Jeg vil ønske jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår – og glæder mig til, at vi 2017 får sat Dansk Selskab for Dysfagi i spil.

Med venlig hilsen

Dorte Melgaard