Nyhedsbrev: Aalborg, den 25. april 2017

Kære medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

Så er det første årsmøde i Dansk Selskab for Dysfagi planlagt. Det bliver afholdt på Hvidovre Hospital 5. oktober 2017, og fokus vil være på at synliggøre forskellige faggruppers arbejde med mennesker med dysfagi. Se nærmere i den vedhæftede indbydelse. Som medlem af DSD får du indbydelsen til årsmødet nu, mens vi venter 14 dage med at sende invitationen ud til forskellige netværk inden for dysfagi – så skynd dig at melde dig til, så du er sikker på at få en plads!

I forbindelse med årsmødet afholder vi også den årlige generalforsamling, der udsendes separat dagsorden senere.

I marts måned var der en del opmærksomhed på dysfagi og behovet for specialkost til mennesker med dysfagi. Det betød, at såvel TV som forskellige radiostationer bragte interviews og indslag. Når der er mulighed for at få dysfagi sat på dagsordenen i medierne, er det med at gribe muligheden. I et vist omfang er det selv muligt at påvirke den vinkel interview og indslag får, men det er desværre ikke altid tilfældet. Personligt forsøgte jeg at få flyttet fokus fra gelesmørrebrød til, hvad er dysfagi og hvorfor det er vigtigt, at vi undersøger og behandler dysfagi. Det lykkedes i et vist omfang, ikke til fulde, men det er måske også for meget at håbe på.

Et af de emner, der kommer på dagsordenen til generalforsamlingen, er finansiering og oprettelse af hjemmeside til selskabet. Når den er oprettet, og vi kan henvise her til, så vil det være oplagt at henvende sig til medierne for at få opmærksomhed på dysfagi.

Jeg vil gerne i dette nyhedsbrev gøre opmærksom på, at der er åbnet for abstracts og tilmelding til den årlige europæiske dysfagikongres. Den finder i år sted i Barcelona, og der er program og yderligere information på http://essd2017.com/. Min erfaring er, at det er yderst inspirerende at deltage. Der er altid ny viden at hente, og desuden er der også gode muligheder for at skabe nye kontakter både nationalt og internationalt.

Jeg håber, at der vil være stor opbakning til årsmødet – og at vi vil være mange danskere repræsenteret på kongressen i Barcelona.

Med venlig hilsen

Dorte Melgaard, formand