Historie

Blandt deltagerne i arbejdsgruppen bag sundhedsstyrelsens udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinie for Øvre dysfagi opstod et ønske om at danne et tværfagligt selskab med det formål at fremme udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor dysfagiområdet. Den tilgængelige litteratur ifm. udarbejdelsen af den Nationale Kliniske Retningslinje vidnede om mangel på forskning med et tværfagligt sigte og synliggjorde behov for større bevågenhed på dysfagi-området for onkologiske, geriatriske og neurologiske patienter/ borgere.

Der opstod en stor interesse og et ønske om, at fortsætte et tværfagligt forum for fagpersoner med interesse for dysfagi – f.eks. læger, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejepersonale, logopæder, diætister og øvrige fagpersoner med interesse for området.

Der tænkes på et fagligt og fagpolitisk arbejde ift. feltet dysfagi