Ordet dysfagi stammer fra græsk: dys = vanskeligheder/besvær og fagi = spise

____________________________________

 

Der findes ingen entydig definition på dysfagi, men her er et par eksempler på definitioner:

 

  • I WHO’s diagnoseklassifikationssystem (ICD- 10) er dysfagi klassificeret under

”Symptomer og abnorme fund i fordøjelsessystemet og abdomen”.

 

  • ICF har også en definition: ”funktioner bestemmende for at bringe mad og drikke fra

mundhulen gennem svælget og spiserøret til mavesækken med passende frekvens og

hastighed” (WHO, 2001)

 

Som det fremgår af ovenstående dækker dysfagi derfor over mange forskellige symptomer og udfordringer