Kontingent

Ordinært medlemskab (gratis)

Et medlem skal have en sundhedsfaglig profession

Personer som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysningerne i selskabets ”Indmeldelsesblanket”.

 

Støttemedlem

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer, andre grupper og enkeltpersoner med særlig faglig interesse for selskabets formål og arbejde, kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Disse medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent på 1000 kr. pr. år.

 

Der henvises til DSD’s vedtægter under §4.