Relevante websites

Faglige selskaber

ESSD

European Society for Swallowing Disorders

Hold dig opdateret omkring hvad der sker indenfor faget og rent politisk i dit nærområde og kom tættere på din regionsbestyrelses arbejde.

Dansk Selskab for Otorhinology Hoved-

& Halskirurgi

Dansk Selskab for Apopleksi

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Amerikansk ”Søster-selskab”

Dysphagia Research Society:

Nationale retningslinjer og Guidelines

Sundhedsstyrelsen

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser: http://www.sst.dk. Updated 2015

Sundhedsstyrelsen

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen & Kost- og Ernæringsforbundet

Den nationale Kosthåndbog:

Anbefalinger for den danske institutionskost

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

European Society for Swallowing Disorders. ESSD position statements: Oropharyngeal dysphagia in adult patients.

World Gastroenterology Organisation Global. Guidelines dysphagia.

’Patientombuddet “Temarapport omkring dysfagi” fra 2012

Modified Barium Swallowing MBS/ Videofluoroskopi /Funktionel Videoradiologisk Evaluering af synkefunktionen (FVES)

National standard for patienter med hoved og halskræft til protokol

Flexibel Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES)

National standard for patienter med hoved-og halskræft i protokol

Kogebøger

Online kogebog ”Tygge og Synkevenlige opskrifter”

Kogebogen ”Synk let”

Listen er ikke udtømmende. Har du forslag er du velkommen til at kontakte os.

Young woman at desk networking and connecting to internet using a laptop, she is having a coffee and holding a mug
close up of male hands while typing on laptop computer in modern office