Optagelseskrav

Personer som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysninger i selskabets ”Indmeldelsesblanket” herunder.

Der henvises til §4 i DSD’s vedtægterrojekter.