Links

Hold dig opdateret omkring hvad der sker indenfor faget og rent politisk i dit nærområde og kom tættere på din regionsbestyrelses arbejde.

Listen er ikke udtømmende. Har du forslag, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangementer

Den Europæiske Kongres for Dysfagi, September ’22

Årsmøde for Dansk selskab for Dysfagi ’22


Faglige selskaber

European Society for Swallowing Disorders (ESSD)

Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi

Dansk Selskab for Apopleksi

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Amerikansk ”Søster-selskab” Dysphagia Research Society


Nationale retningslinjer og Guidelines

Sundhedsstyrelsen
National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Sundhedsstyrelsen
Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen & Kost- og Ernæringsforbundet
Den nationale Kosthåndbog

Anbefalinger for den danske institutionskost

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

European Society for Swallowing Disorders. ESSD position statements: Oropharyngeal dysphagia in adult patients

Et overblik over de måleværktøjer, der er tilgængelige, og hvordan man vælger screeningsværktøjer og tilgange til dysfagi – fra European Society for Swallowing Disorders (ESSD)

Dokumentation af den nuværende bedste praksis for håndtering af dysfagi ved hoved-halskræft samt anbefalinger til støtte for patienter og sundhedsprofessionelle

Alle aspekter af klinisk behandling af dysfagi relateret til geriatrisk medicin. Dertil diskussion af prævalens, livskvalitet og juridiske og etiske spørgsmål samt sundhedsøkonomi og social ulighed/byrde

World Gastroenterology Organisation Global. Guidelines dysphagia

Patientombuddet “Temarapport omkring dysfagi” fra 2012

Modified Barium Swallowing MBS/ Videofluoroskopi /Funktionel Videoradiologisk Evaluering af synkefunktionen (FVES)
National standard for patienter med hoved og halskræft til protokol

Flexibel Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES)
National standard for patienter med hoved-og halskræft i protokol


Kogebøger

Online kogebog ”Tygge og Synkevenlige opskrifter”

Kogebogen ”Synk Let — Mad til dig med synkebesvær”