Bliv medlem

Personer, som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysninger i selskabets ”Indmeldelsesblanket” herunder. Der henvises til §4 i DSD’s vedtægter.

Der bliver lagt nyhedsbreve, program til årsmøder og generalforsamlinger op på hjemmesiden.

Indmeldelse sker ved at udfylde formularen her på siden.

Kontingent

Ordinært medlemskab (gratis)

Et medlem skal have en sundhedsfaglig profession.

Personer, som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysningerne i selskabets ”Indmeldelsesblanket”.

Støttemedlem

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer, andre grupper og enkeltpersoner med særlig faglig interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Disse medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent på 1000 kr. pr. år.

Indmeldelse

Felter markeret med * skal udfyldes.