Bestyrelse

Formand. Seniorforsker, Regionshospital Nordjylland

Dorte Melgaard

dmk@rn.dk

Dorte Melgaard

Næstformand.

B

Kasserer. Læge, Aarhus Universitetshospital.

Padraig O’leary

padrolea@rm.dk

Kasserer. Læge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Hanna Mortensen

hanna@oncology.au.dk

Hanna Mortensen

Sekretær. Ergoterapeut, Odense Universitetshospital

Anne Bek Jellinghof

anne.jellinghof@rsyd.dk

Anne Bek Jellinghof

Suppleant. Sygeplejerske, Regionshospitalet Gødstrup

Anne Højager Nielsen

anne.hoejager.nielsen@rm.dk

Anne Højager Nielsen

Suppleant. Klinisk diætist, Århus Kommune

Janne Danielsen

jadan@aarhus.dk

Janne Danielsen