Seneste nyt
stetoskop
Dansk Selskab for Dysfagi

Arbejder for at styrke udredning, behandling, forskning og uddannelse

Dansk Selskab for Dysfagi er et nystiftet tværfagligt selskab og har nedenstående formål:

  • At styrke den generelle viden om dysfagi.
  • At styrke opsporing, udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor dys­fagi om­rå­det.
  • At styrke den faglige udvikling både monofagligt og tværfagligt.
  • At udveksle erfaringer og viden mellem fagpersoner.
  • At være hørings- /samarbejdspartner for relevante myndigheder.
  • At skabe netværk for multicenter forskningsprojekter samt være initiativtager og sam­arbejds­partner for nationale og internationale forskningsprojekter.

Hvad er dysfagi

Ordet dysfagi stammer fra græsk: dys = vanskeligheder/besvær og fagi = spise. Der findes ingen entydig definition på dysfagi, men her er et par eksempler på definitioner:

”Symptomer og abnorme fund i fordøjelsessystemet og abdomen”.

klassificeret under dysfagi i WHO’s diagnoseklassifikationssystem (ICD- 10)

“funktioner bestemmende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget og spiserøret til mavesækken med passende frekvens og hastighed”

ICF definition (WHO, 2001)

Som det fremgår af ovenstående dækker dysfagi derfor over mange forskellige symptomer og udfordringer.

Historie

Blandt deltagerne i arbejdsgruppen bag sundhedsstyrelsens udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinie for Øvre dysfagi opstod et ønske om at danne et tværfagligt selskab med det formål at fremme udredning, behandling, forskning og uddannelse indenfor dysfagiområdet. Den tilgængelige litteratur ifm. udarbejdelsen af den Nationale Kliniske Retningslinje vidnede om mangel på forskning med et tværfagligt sigte og synliggjorde behov for større bevågenhed på dysfagi-området for onkologiske, geriatriske og neurologiske patienter/ borgere.

Der opstod en stor interesse og et ønske om, at fortsætte et tværfagligt forum for fagpersoner med interesse for dysfagi – f.eks. læger, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejepersonale, logopæder, diætister og øvrige fagpersoner med interesse for området.

Der tænkes på et fagligt og fagpolitisk arbejde ift. feltet dysfagi.

Medlemskab

Personer som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysninger i selskabets ”Indmeldelsesblanket” herunder. Der henvises til §4 i DSD’s vedtægter.