Materiale

Her kan du finde forskelligt materiale, som har relation til dysfagi, referater af selskabets møder samt nyhedsbreve.

Listen er ikke udtømmende. Har du forslag, er du velkommen til at kontakte os.

Artikler

Defining dysphagia – a modified multi-professional Danish Delphi study


Faglige Selskaber

European Society for Swallowing Disorders (ESSD)

Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi

Dansk Selskab for Apopleksi

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Amerikansk ”Søster-selskab” Dysphagia Research Society


Kogebøger

Online kogebog ”Tygge og Synkevenlige opskrifter”

Kogebogen ”Synk Let — Mad til dig med synkebesvær”


Nationale retningslinjer og guidelines

Sundhedsstyrelsen
National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Sundhedsstyrelsen
Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen & Kost- og Ernæringsforbundet
Den nationale Kosthåndbog

Anbefalinger for den danske institutionskost

European Society for Swallowing Disorders. ESSD position statements: Oropharyngeal dysphagia in adult patients

Et overblik over de måleværktøjer, der er tilgængelige, og hvordan man vælger screeningsværktøjer og tilgange til dysfagi – fra European Society for Swallowing Disorders (ESSD)

Dokumentation af den nuværende bedste praksis for håndtering af dysfagi ved hoved-halskræft samt anbefalinger til støtte for patienter og sundhedsprofessionelle

Alle aspekter af klinisk behandling af dysfagi relateret til geriatrisk medicin. Dertil diskussion af prævalens, livskvalitet og juridiske og etiske spørgsmål samt sundhedsøkonomi og social ulighed/byrde

World Gastroenterology Organisation Global. Guidelines dysphagia

Patientombuddet “Temarapport omkring dysfagi” fra 2012

Modified Barium Swallowing MBS/ Videofluoroskopi /Funktionel Videoradiologisk Evaluering af synkefunktionen (FVES)
National standard for patienter med hoved og halskræft til protokol

Flexibel Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES)
National standard for patienter med hoved-og halskræft i protokol


Nyhedsbreve

Den 1. juli 2022

Den 4. Juni 2019

Den 27. November 2018

Den 18. december 2017

Den 25. december 2017

Den 23. december 2016


Præsentationer

Botulinum toksin behandlinger af dysfagi som er forårsaget af dystoni (spændingstilstand) i den øvre lukkemuskel

Logopædisk behandling af spændingsbetinget synkebesvær

Botulinum toksin behandling af generende spytflåd

Del 1: Tongue Strength Measurement and Training, Expiratory Muscle Strength Training, Tdcs, Semg, Chintuck-Against-Resistance

Del 2: Tongue Strength Measurement and Training, Expiratory Muscle Strength Training, Tdcs, Semg, Chintuck-Against-Resistance


Referater

Dansk Selskab for Dysfagi – Generalforsamling 2022

Dansk Selskab for Dysfagi – Generalforsamling 2018

Dansk Selskab for Dysfagi at – Generalforsamling 2017

Dansk Selskab for Dysfagi – Stiftende generalforsamling 2016